Muziekles aan volwassenen

In mijn praktijk geef ik al jaren les aan volwassen leerlingen. Dat kunnen beginners zijn, gevorderden en zelfs ver gevorderden. Ik werk ook regelmatig met afgestudeerde musici.

Volwassen beginners

Veel mensen hebben het idee, dat je als kind moet beginnen om een instrument voldoende te kunnen beheersen om er plezier aan te kunnen beleven. De praktijk leert dat dit niet waar is. Natuurlijk gaan bepaalde zaken makkelijker als je een kind bent. Daar staat tegenover dat volwassenen makkelijker de concepten achter de muziek kunnen begrijpen en beter abstract kunnen denken. Dat maakt het leerproces ook weer eenvoudiger.

Daarbij is het goed om je te realiseren, dat elke muziek die gespeeld wordt volwaardige muziek is. Waar creatief mee omgegaan kan worden en waar de emotionele inhoud van kan worden uitgedrukt. Muziek spelen gaat (veel) verder dan het ontcijferen van het notenbeeld en dat omzetten in beweging. Het gaat om het gehoor, de creativiteit en de ritmiek. Al deze elementen worden in het beginonderwijs ingeweven in de lessen:

Gevorderden

Misschien heb je vroeger als kind al leren spelen. Of heb je een tijdje les en ben je toe aan verandering. Dan is het goed om te kijken wat er al wel aanwezig is en daarop verder te bouwen.

De behoeftes van mensen kunnen heel verschillend zijn. Deze brengen we eerst in kaart tijdens een kennismaking. Het is fijn om daarbij al wat te spelen, zodat het voor mij makkelijker is om aan te geven hoe we zouden kunnen gaan werken. Het is ook mogelijk datĀ je dat liever pas doet tijdens de eerste lessen.

Waar mensen het meest voor komen:

  • Geleerd hebben om technisch te kunnen spelen, maar niet om contact te maken met de emoties die in het stuk besloten liggen
  • Het spelen ‘loopt’ niet, er is sprake van struikelen en ritmische onvrijheid
  • Stilistisch bewustzijn willen ontwikkelen, met name voor repertoire uit de 17de, 18de en 19de eeuw
  • Leren studeren: hoe kan ik een stuk het beste instuderen? Of het onder de loep nemen van de eigen studeerpatronen en zo nodig te veranderen door effectievere studeerstrategieĆ«n
  • Moeilijker repertoire willen aanpakken maar de techniek ontbreekt

Dit vraagt om maatwerk, je kunt om een vrijblijvend kennismakingsgesprek vragen om te kijken wat er mogelijk is.

Zelfstudie en lesfrequentie

Met beginners werk ik uitsluitend in wekelijkse lessen. De praktijk leert dat die frequentie het beste is om tot resultaten te komen. Met tweewekelijkse lessen duurt het voor de meeste mensen te lang voordat er resultaten komen van de lessen. Een lesduur van 45 minuten per week is dan aan te raden. Lessen van 30 minuten of een uur zijn ook mogelijk.

Voor gevorderde leerlingen, die veel tijd hebben om te studeren, is ook een wekelijkse les aan te raden. Als door werk- of thuissituatie veel studeren niet mogelijk is, kunnen volwassen leerlingen tweewekelijkse lessen overwegen. Deze zijn minimaal 45 minuten, maar een uur of anderhalf uur is ook mogelijk.

Voor mogelijkheden en beschikbaarheid van lestijden kunt u contact met mij opnemen.

Muziek leren maken gaat alleen als er zelf mee gewerkt wordt tussen de lessen in. Ideaal is vijf keer per week minimaal een half uur studeren. Lukt dat niet, dan is een minimum van drie keer per week nodig om vorderingen te maken. Wordt er minder gestudeerd, dan hebben de lessen weinig effect. Uiteraard kan het een keuze zijn om met weinig studeren toch lessen te volgen. Om bezig te blijven zodat het niet helemaal verwatert, maar ideaal is het niet.