Muzieklessen algemeen

Het is mogelijk om individuele piano- of klavecimbellessen te volgen in de lespraktijk in Geldrop. De lessen worden bij mij thuis aan de Stationsstraat gegeven, klik hier voor informatie over de locatie.

Voordat tot lessen wordt overgegaan is het goed met elkaar van gedachten te wisselen over wat u als leerling of ouder van de lessen verwacht. Een kleine gehoortest voor beginners of een proefspel voor gevorderde leerlingen kan ook deel uit maken van het kennismakingsgesprek. Het is dan makkelijker om een beeld te schetsen hoe de eerste lessen er uit zouden kunnen zien.

Basis van het lesgeven

Het onderwijs gaat uit van twee basisprincipes:

  1. Muziek is klank, er moet dus gewerkt worden vanuit die klank, vanuit datgene wat je hoort. Dat betekent dat het gehoor centraal moet staan.
  2. De beste manier van spelen is dichtbij de natuurlijke bewegingen blijven. Paul Weeren bestudeerde hiervoor intensief de Alexandertechniek, Feldenkrais en vooral het werk van Peter Feuchtwanger, Emile Jaques-Dalcroze en NLP. Centraal staat het werken vanuit de totaliteit van mens, instrument en muziek.
Lesduur

Voor iedereen is een wekelijkse les van 45 of 60 minuten absoluut aan te raden. Er zijn ook lessen mogelijk van 30 minuten en voor volwassen leerlingen tweewekelijkse lessen.

Diverse doelgroepen

In mijn lespraktijk werk ik met kinderen en volwassenen. Zowel beginners als gevorderden. Er zijn ook reeds afgestudeerde docenten die bij mij zo nu en dan lessen volgen om het vak bij te houden. Zie:
Muziekles aan kinderen
Muziekles aan volwassenen

Examens

In de lespraktijk zelf wordt niet gewerkt met examens. Het kan echter voorkomen dat leerlingen of ouders van leerlingen het prettig vinden om de vorderingen te laten toetsen d.m.v. een examen. Het is in dat geval mogelijk om je voor te bereiden op de examens van de ABRSM, een onafhankelijk internationaal instituut. Nadere informatie vindt u op www.abrsm.org. Op deze site vindt u informatie over de exameneisen en wanneer de examens in Nederland plaats vinden.

Voor pianoleerlingen is het ook mogelijk om deel te nemen aan de graadexamens, die de vakvereniging voor pianodocenten, EPTA, organiseert. Nadere informatie vindt u op de website van de EPTA.

Opleiding tot een vakdiploma muziek

Het was voorheen mogelijk om bij mij lessen te volgen voor het praktisch gedeelte van het vakdiploma piano, klavecimbel of blokfluit. Ook methodieklessen. Helaas is dat niet meer mogelijk voor een erkend HBO-diploma. Wel zijn er andere mogelijkheden zoals een opleiding richting een internationaal diploma, bijvoorbeeld via de ABRSM. Mocht u belangstelling hiervoor hebben, kunt u een vrijblijvend kennismakingsgesprek aanvragen.

Mocht een leerling voldoende talent en inzet hebben om een opleiding te gaan volgen aan een conservatorium, is een opleiding mogelijk als voorbereiding op het toelatingsexamen. Ook hiervoor kun u contact opnemen voor een vrijblijvend gesprek.